Nordic Export Groups lyhyesti

Nordic Export Groups Oy (Nordic Groups) tarjoaa pienille ja keskisuurille teknologiateollisuustaustaisille yrityksille kansainvälistymispalveluja sekä asiantuntija-apua myynti- ja markkinointitoimintoihin Pohjoismaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa sekä myös Saksassa ja Kiinassa. Näiden palvelujen tarkoituksena on edesauttaa yritysten kansainvälistymistä sekä viennin aloittamista tai olemassa olevan viennin kehittämistä. Olemme toimineet jo reilut 15 vuotta Pohjoismaiden markkinoilla ja asiakkainamme on ollut jo 150 suomalaista teknologiateollisuusyritystä. Toimintamuotoina Nordic Groupsillä ovat räätälöidyt yrityskohtaiset asiakkuudet, vientiverkostohankkeet sekä asiantuntija- ja konsultointipalvelut yritysten kansainvälistymiseen liittyvissä hankkeissa. Ryhmien toimialoina mm. teknologiateollisuus, konepajat, rakentaminen, ICT, meriteollisuus sekä erilaiset koneet ja laitteet sekä teollisuussovellutukset ja -palvelut. Haemme parhaillaan kevääksi 2017 muutamia uusia teknologiateollisuustaustaisia yrityksiä Pohjoismaiden, Saksan sekä Kiinan vientiryhmiimme.
Nordic Export Groups Oy, +358 40 560 3914, joakim.gyllenbogel@nordicgroups.net, www.nordicgroups.net