Nordic Export Groups lyhyesti

Nordic Export Groups Oy (Nordic Groups) tarjoaa pienille ja keskisuurille teknologiateollisuustaustaisille yrityksille kansainvälistymispalveluja sekä asiantuntija-apua myynti- ja markkinointitoimintoihin Pohjoismaissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa sekä myös Saksassa ja Kiinassa. Näiden palvelujen tarkoituksena on edesauttaa yritysten kansainvälistymistä sekä viennin aloittamista tai olemassa olevan viennin kehittämistä. Olemme toimineet vuodesta 1999 alkaen Pohjoismaiden markkinoilla ja asiakkainamme on ollut jo 400 suomalaista teknologiateollisuusyritystä. Toimintamuotoina Nordic Groupsillä ovat räätälöidyt yrityskohtaiset asiakkuudet sekä asiantuntija- ja konsultointipalvelut yritysten kansainvälistymiseen liittyvissä hankkeissa. Toimialoina ovat mm. teknologiateollisuus, konepajat, sähkö- ja elektroniikkateollisuus, muoviteollisuus, rakentaminen, energia, puolustusvälineteollisuus, ICT, meriteollisuus sekä eri teollisuussovellutukset ja -palvelut. Haemme parhaillaan keväälle 2021 muutamia uusia teknologiateollisuustaustaisia yrityksiä Pohjoismaiden, Saksan sekä Kiinan vientiryhmiimme.
Nordic Export Groups Oy, +358 40 560 3914, joakim.gyllenbogel@nordicgroups.net, www.nordicgroups.net