Nordic Export Groups

Nordic Export Groups Oy (Nordic Groups) erbjuder internationaliseringstjänster samt experthjälp vid försäljning och marknadsföring åt små och medelstora företag inom teknologisektorn i Norden, framför allt i Sverige och Danmark. Syftet med dessa tjänster är att hjälpa företag att internationaliseras och starta export eller att utveckla redan existerande export. Nordic Groups arbetar huvudsakligen i form av skräddarsydda företags lösningar.

Våra kunder är företag inom olika grenar av metall- och elektronikindustrin, till exempel verkstäder, massa- och pappersindustrier, företag som specialiserat sig på lego- och kontraktstillverkning eller företag som inriktar sig på maskiner och utrustning för fordonsindustrin. Vi är ett väletablerat tjänsteföretag som varit verksamt i redan tjugo år. Nordic Groups har under flera år fått högsta kreditbetyget AAA hos Soliditet/Dun & Bradstreet.

Det finska arbetsgivarförbundet Teknologiindustrin (tidigare Metall- och Elektronikindustrins Centralförbund) initierade samarbetsprojekt riktade till små och medelstora företag inom metallindustrin och började driva exportcirklar i Sverige år 2000. Samma personer som i dag bildar Nordic Groups, det vill säga våra nuvarande medarbetare, stod för det praktiska arbetet och genomförde samarbetsprojekten i Sverige och Finland. De två första exportcirklarna drog igång 2000 i Malmö. Följande år startades ytterligare två nya grupper. Sedan dess har fyra exportcirklar med anknytning till metallindustrin verkat utan avbrott med Malmö som bas. Cirklarna är specialiserade på metallindustri, verkstäder, massa- och pappersindustri, legotillverkning samt maskiner och utrustning för fordonsindustrin. Under dessa tjugo år har redan 400 små och medelstora företag med anknytning till metallindustrin varit med i verksamheten. Teknologiindustrin upphörde med sin praktiska internationaliseringsverksamhet 2004 och slutade i och med det att organisera exportcirklar. Därefter har Nordic Export Groups Oy ensam ansvarat för att genomföra exportprojekt i Finland och i exportländerna utan Teknologiindustrins hjälp.

Länkar

Våra service i Sverige för internationell tillväxt finns nu också i Business Finland Expert Search service webbplats.
>Business Finland Expert Search webbplats

För internationell tillväxt >Business Finland webbplats

Understöd för utvecklande av företag >NTM-centralens webbplats

>Svenska Export portal/Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council
>Danmarks Eksportråds portal/Danish exporters
>Norges Eksportråds portal/Nortrade

Aktuellt

Nordic Export Groups Oy, +358 40 560 3914, joakim.gyllenbogel@nordicgroups.net, www.nordicgroups.net