Yrityskohtainen räätälöity asiakkuus

Tehtävänä on yrityksen oman vientitoiminnan lisääminen / kehittäminen Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan tai Kiinan markkinoilla. Työssä keskitytään uusien asiakkuuksien hankkimiseen yrityksen tuotteille, palveluille sekä osaamiselle. Alussa tehdään tyypillisesti lyhyt analyysi yrityksen osaamisesta sekä sen markkinapotentiaalista kohdealueen markkinoilla. Alkuvaiheen jälkeen keskitytään suoriin yrityskontakteihin sekä yritys ja asiakastapaamisiin sekä jakelutieratkaisuihin. Pääpaino yrityskohtaisissa asiakkuuksissa on koko ajan myynti- ja markkinointityössä sekä suorissa kontakteissa.

Tyypilliset tehtävät ja tulokset

Olemme tehneet useille yrityksillemme markkina- ja kilpailijakartoituksia, hakeneet erilaisia yhteistyökumppaneita, rakentaneet jakelukanavat yritysten tuotteille sekä saaneet aikaan lukuisia asiakassuhteita ja kauppoja useille vientiverkostoprojekteihin osallistuneille yrityksillemme Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa sekä Saksassa ja Kiinassa. Pääpaino tehtävissämme on ollut suorissa myynti- ja markkinointitoimissa. Yritysten asiakkaista voidaan nimetä yleisesti muutamia suurimpia, mm. Volvo, SAAB, Scania, Alfa-Laval, NCC, Peab, Preem, Boliden, SCA, Dacke Industries, Atlas Copco, Komatsu ja Sandvik Ruotsissa, Vestas, Coloplast, Vestergaard ja MAN Diesel Tanskassa ja Norsk Hydro, Veidekke ja Rolls-Royce Norjassa. Meillä on myös hyvät kontaktit Ruotsin sellu- ja paperiteollisuuteen sekä kaivosteollisuuteen samoin kuin Ruotsissa toimivien suomalaisten yritysten eri yksiköihin.

 

Yrityksen kansainvälistyminen sekä ELY-keskuksen ja Business Finlandin rahoituspalvelut

Alueellisten ELY-keskusten kautta saatavalla kehittämisavustuksella voidaan tukea yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luoda parempia edellytyksiä liiketoiminnalle, erityisenä painopistealueena on kansainvälistyminen. Olemme tehneet asiantuntija- ja konsultointipalveluita usealle suomalaiselle teknologiateollisuusyritykselle, jotka ovat käyttäneet ELY-keskuksen kehittämisavustusta yrityksensä kansainvälistymiseen. Näiden palveluiden tarkoituksena on tyypillisesti ollut selvittää ja edistää yrityksen vientivalmiuksia Ruotsin, Tanskan ja Norjan markkinoilla sekä tehdä markkina-analyysi yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinapotentiaalista näillä markkinoilla.
Vastaavalla tavalla, kuitenkin eri painotuksin, rahoituspalveluita yksittäisen pk-yrityksen kansainvälistymiseen on saatavissa myös Business Finlandin Tempo sekä Market Explorer rahoituspalveluiden kautta. Tarkemmat tiedot ELY-keskuksen kehittämisavustuksesta sekä Business Finlandin kautta saatavista yksittäisen yrityksen rahoituspalveluista löydät tämän sivun oikeassa reunassa olevista linkeistä.

 

Vientiverkostot

Vientiverkosto on samalta toimialalta olevien yritysten yhteishanke kohdemaahan tai alueeseen. Vientiverkostoryhmän vetäjänä toimii kokenut ja toimialan hyvin tunteva paikallinen yhteisvientipäällikkö. Vientiverkostoprojektin muita etuja ovat alhainen aloituskynnys, jo olemassa olevat kontaktit sekä kustannustehokkuus (kustannukset jaetaan ryhmän yritysten kesken). Vientiverkostossa voi syntyä myös tuotannollista yhteistyötä ryhmien yritysten kesken. Yritykseltä itseltään vaaditaan vientiverkostossa aktiivisuutta sekä halua ja kykyä vientitoiminnan käynnistämiseen tai sen kehittämiseen.

Nordic Groupsin Pohjoismaiden vientiverkostoissa asiantunteva yhteisvientipäällikkö on paikallinen kohdemaassa pysyvästi asuva henkilö, eikä Suomesta käsin kohdealueella operoiva henkilö. Yrityksestä riippuen vientiverkostoprojektin tavoitteena on joko yritysten tukeminen viennin käynnistämisessä Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan tai jo aloitetun vientitoiminnan kasvattamisessa ja tehostamisessa. Näin ollen projektiin voivat osallistua sekä Pohjoismaiden markkinoille vasta aikovat yritykset että jo näistä markkinoista kokemusta omaavat yritykset. Eri ryhmistämme vuosien mittaan saatuja kontakteja voidaan jakaa myös eri yritysten kesken ja näin kontaktipintamme on selvästi suurempi kuin yksittäisellä vientiprojektilla.

Pohjoismaiden markkinoiden merkitys Suomen viennille

Ruotsi on pitkään ollut yksi tärkeimmistä kauppakumppaneistamme, lähinnä Saksan, USA:n ja Venäjän ohella. Tullin tilastojen mukaan Suomen toiseksi suurin vientimaa vuonna 2019 oli Ruotsi 10,4 %:n osuudella, heti Saksan 14,6 % jälkeen. Näiden kolmen suurimman vientimaan (lisättynä Venäjällä) keskinäinen järjestys tilastoissa on vuosittain aina vaihdellut, mutta maat ovat säilyneet vuodesta toiseen samoina. Ruotsin osuus kokonaisviennistä on viimevuosina vaihdellut 10,3 % - 11,6 % välillä. Tanskan sekä Norjan markkinoiden merkitys on ollut vientiverkostoissamme kasvamaan päin, vaikka maiden osuus tilastoissa on pysynyt suurinpiirtein samana. Tanskan osuus Suomen viennistä on noin 2 % ja Norjan osuus on hieman suurempi ollen noin 3,0 %. Monelle teknologiateollisuuden pk-yritykselle oman viennin aloittaminen juuri Ruotsiin on luontevaa maiden talouksien sekä yhteiskuntien samankaltaisuuden sekä pitkän yhteisen kauppakumppanuuden takia sekä yhteisen kielen takia.

Ajankohtaista

Haemme parhaillaan keväälle 2021 teknologiateollisuustaustaisia yrityksiä Pohjoismaiden, Saksan sekä Kiinan vientiryhmiimme (joulukuu 2020).

Business Finlandin Expert Search listaus Ruotsissa (lokakuu 2020). Kansainvälistymiseen liittyvät palvelumme Ruotsissa löytyvät nyt myös Business Finlandin Expert Search palvelusta.
>Business Finlandin Expert Search nettisivuilta

Olemme toimineet kilpailutuksen perusteella EU Leader hanketuki rahoitteisen yritysryhmähankkeen asiantuntijapalveluiden toteuttajana 2016-2017 Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen tarkoituksena oli löytää asiakas- ja projektikontakteja markkinaselvityksellä Pohjoismaissa, joihin projektiin osallistuvat yritykset voivat tarjota tuotteitaan ja osaamistaan (marraskuu 2017).

Olemme työskennelleet jo 15 vuotta suomalaisen teknologiateollisuuden vienninedistämisen puolesta Ruotsin, Tanskan ja Norjan markkinoilla (syyskuu 2014).

Vientirengas auttaa päättäjien puheille, Kauppalehti 04.10.2011 Artikkeli.pdf (pdf 246 kb)

Linkkejä

Lataa Pohjoismaiden ja Saksan toimintamme esite tästä Esite_2019.pdf (pdf 72 kb)

Tietoa Business Finlandin pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyvästä TEMPO rahoituspalvelusta >Business Finlandin nettisivuilta

Tietoa Business Finlandin TF Explorer rahoituspalvelusta, joka on tarkoitettu pk-, sekä midcap-yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta löydät >Business Finlandin nettisivuilta

Tietoa ELY-keskusten kautta saatavasta 'kehittämisavustus yritysten kansainvälistymiseen' avustuksesta löydät >ELY-keskusten nettisivuilta

>Swedish trade portal/Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council
>Danish trade portal/Danish exporters
>Norwegian trade portal/Nortrade

Nordic Export Groups Oy, +358 40 560 3914, joakim.gyllenbogel@nordicgroups.net, www.nordicgroups.net