Kort om Nordic Export Groups

Nordic Export Groups Oy (Nordic Groups) erbjuder internationaliseringstjänster samt experthjälp vid försäljning och marknadsföring åt små och medelstora företag inom teknologisektorn i Norden, framför allt i Sverige, Danmark och Norge. Syftet med dessa tjänster är att hjälpa företag att internationaliseras och starta export eller att utveckla redan existerande export. Nordic Groups arbetar huvudsakligen i form av skräddarsydda företags lösningar.

Aktuellt

Nordic Export Groups Oy, +358 40 560 3914, joakim.gyllenbogel@nordicgroups.net, www.nordicgroups.net