Skräddarsydda företags lösningar

Målsättning är att öka/utveckla företagens export till Svenska, Norska och Danska marknadsområden. Vi sätter fokus på att öppna nya kundkontakter till företagens produkter, tjänster och kunnande. Vi gör en företagsanalys för att se företagens kunskaper och marknadspotential för de Nordiska marknads områden. Sedan sätter man focus på utveckling av företagskontakter, kund- och företagsmöten samt Supply Chain lösningar. Med företag vi representerar lägger vi alltid stor vikt på försäljnings- och marknadsföringsarbete samt med skapande av kontakter med slutkund.

Typiska arbetsuppgifter och resultat

Vi har utfört uppdrag för ett flertal av våra företag genom att göra marknads- och konkurrentanalyser, hitta olika typer av samarbetspartner (till exempel agenter) och bygga upp distributionskanaler för deras produkter. Dessutom har vi skapat kundrelationer och fått till stånd affärer för många av de företag som medverkar i exportcirkelprojekten i Sverige, Danmark och Norge. Tyngdpunkten i våra uppdrag ligger på direkta försäljnings- och marknadsföringsåtgärder. Våra kunders största kunder är på allmän nivå en av största företagen i Skandinavia liksom Volvo, Scania, Boliden, Alfa-Laval, Preem, Atlas Copco, Dacke Industries och Sandvik i Sverige, Vestas, Coloplast, Vestergaard och MAN Diesel i Denmark och Norsk Hydro, Veidekke och Rolls-Royce i Norge. Vi har också goda kontakter till den svenska massa- och pappersindustrin och till Metsos enheter i Sverige.

 

Exportcirklar

En exportcirkel består av fyra till fem företag i samma bransch som går samman i ett gemensamt projekt och fokuserar på ett visst land eller en viss region. En erfaren person på orten som har en gedigen kännedom om branschen utses till gemensam exportchef och ledare för exportcirkeln. Andra fördelar med ett exportcirkelprojekt är att det är lätt att komma i gång, det finns ett färdigt kontaktnät och det är kostnadseffektivt - kostnaderna delas mellan företagen i gruppen. Företagen i en exportcirkel kan också inleda produktionssamarbete.

Den person som väljs till gemensam exportchef i en nordisk exportcirkel som drivs av Nordic Groups ska vara fast bosatt i det land man exporterar till - inte en finländare som bor i utlandet. Målet med ett exportcirkelprojekt är antingen att hjälpa företag att starta export till Sverige, Danmark och Norge eller att expandera och effektivisera befintlig verksamhet, helt beroende på företaget. Det innebär att både företag som tar sina första steg på den nordiska marknaden och företag som redan har erfarenhet av marknaden kan delta i ett projekt. Alla våra grupper arbetar från Sverige, vilket gör att flera grupper kan dela på samma kontakter. Det ger en betydligt större kontaktyta än vad fallet vore med ett enskilt exportcirkelprojekt. Vi tar med några nya företag varje år, främst på våren och hösten. Det sker i den takt som platser blir lediga i grupperna och de medverkande företagen har uppnått sina mål på exportmarknaderna. De kan sedan fortsätta på egen hand.

Den nordiska marknadens betydelse för den finska exporten

Sverige har länge varit en av Finlands viktigaste handelspartners vid sidan av Tyskland och Ryssland. Enligt statistiken var Sverige näst största landet för finsk teknologiexport under 2019 med 10,4 procent och Tyskland på första plats med 14,6 procent och USA på tredje före Rusland. Under 2016-2018 placerade sig Sverige också som näst största. Rangordningen mellan de tre-fyra största exportländerna varierar från år till år, men samma länder har toppat statistiken varje år. Danska och norska marknaden ökar ständigt i betydelse i våra gruppen. Danmark svarar för under 2 procent av teknologiföretagens export, medan Norges andel är något högre nästan 3 %. Det känns naturligt för många små och medelstora företag inom den finska metallindustrin att starta export till Sverige. Skälen är likheter mellan länderna när det gäller näringsliv och samhällsstruktur, en lång tradition av att bedriva handel med varandra och ett gemensamt språk.

Na-Fo (MP4, 42530 kb)

Länkar

Våra service i Sverige för internationell tillväxt finns nu också i Business Finland Expert Search service webbplats.
>Business Finland Expert Search webbplats

För internationalinell tillväxt >Business Finland webbplats

Understöd för utvecklande av företag >NTM-centralens webbplats

>Svenska Export portal/Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council
>Danmarks Eksportråds portal/Danish exporters
>Norges Eksportråds portal/Nortrade

Aktuellt

Nordic Export Groups Oy, +358 40 560 3914, joakim.gyllenbogel@nordicgroups.net, www.nordicgroups.net